Muafakat Johor

Senario pra PRU13 dan juga Pasca PRU13 memperlihatkan keadaan masyarakat di seluruh negara berada dalam keadaan yang abnormal sehingga tidak keterlaluan untuk dikatakan wujudnya polarisasi kaum yang nampak ketara. 

Sekiranya tidak diberi perhatian yang sepenuhnya keadaan ini akan menjadi rumit. 

Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan dan Sumber Manusia negeri, R Vidyananthan berkata, Kerajaan Negeri Johor melihat perlunya usaha bagi memulihkan keadaan tersebut melalui semangat kenegerian yang diadaptasikan daripada semangat nasionalisme sebagai tunggak utama melalui Muafakat Johor. 

Katanya, Ia juga selari dengan Pembentukan kerajaan negeri di bawah pentadbiran kerajaan Barisan Nasional (BN) adalah berdasarkan konsep kerjasama dan pemuafakatan antara semua kaum yang dipelopori Menteri Besar, Dato’ Mohamed Khaled Nordin. 

“Justeru, penubuhan Majlis Jawatankuasa Muafakat Johor (MJM) menjadi pendekatan Kerajaan Negeri sebagai satu platform bagi memperjelaskan hala tuju pendekatan konsep Muafakat Johor  melalui pencabahan idea, perkongsian maklumat, perancangan bersama dan penyelarasan pelaksanaan program-program agensi-agensi dibawahnya” katanya.

Objektif MJM adalah untuk mengukuhkan perpaduan dan integrasi dalam masyarakat berbilang kaum di Negeri Johor selari dengan pendekatan “Muafakat Johor”.

Ia juga berperanan dalam mewujudkan jaringan kerjasama antara pelbagai agensi, jabatan dan badan bukan kerajaan dalam menjayakan pelaksanaan pendekatan kerajaan melalui “Muafakat Johor”.

Pada peringkat Negeri MJM akan dipengerusikan oleh Y.A.B. Menteri Besar Johor manakala Peringkat Daerah akan dipengerusikan oleh Pegawai Daerah.

Fungsi Dan Peranan Majlis Pemuafakatan Perpaduan  Johor (MPPJ)

Fungsi dan peranan MPPJ dipecahkan kepada dua peringkat iaitu Negeri dan Daerah.

Pada peringkat negeri MPPJ berperanan:-

·         Sebagai panel penasihat berkaitan dengan hal ehwal kepada pihak kerajaan peringkat Negeri Johor.

·         Menyelaras dan mengawal selia isu-isu berkaitan perpaduan di peringkat negeri serta memberi nasihat kepada kerajaan negeri serta mencadangkan langkah-langkah dan mekanisme yang perlu diambil bagi menangani isu berkaitan.

·         Mencadangkan dasar-dasar yang progresif dan komprehensif yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan negeri berkaitan dengan hal ehwal perpaduan di peringkat Negeri.

·         Menyelaras dasar-dasar di peringkat Nasional untuk dilaksanakan mengikut keperluan di peringkat negeri.

·         Sebagai badan perantara antara masyarakat, Badan Bukan Kerajaan dan agensi-agensi swasta dengan kerajaan.

Pada Peringkat Daerah pula, antara peranan MPPJ adalah:-

·         Sebagai panel penasihat berkaitan dengan hal ehwal kepada pihak kerajaan peringkat daerah.

·         Menyelaras dan mengawal selia isu-isu berkaitan perpaduan di peringkat daerah serta memberi nasihat kepada kerajaan negeri serta mencadangkan langkah-langkah dan mekanisme yang perlu diambil bagi menangani isu berkaitan.

·         Mencadangkan dasar-dasar yang progresif dan komprehensif yang perlu dilaksanakan oleh kerajaan negeri berkaitan dengan hal ehwal perpaduan di peringkat daerah.

·         Menyelaras dasar-dasar di peringkat negeri untuk dilaksanakan mengikut keperluan di peringkat daerah.

·         Sebagai badan perantara antara masyarakat, Badan Bukan Kerajaan dan agensi-agensi swasta dengan kerajaan.

 

 

Facebooktwitter

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial