PENGLIBATAN

Pengerusi-pengerusi Jawatankuasa Negeri bertanggungjawab terhadap Pelan Suara Hati Johor dan akan dilaksanakan oleh agensi-agensi dan jabatan-jabatan yang terlibat.

Usaha-usaha Pengerusi Ahli Jawatankuasa akan diteruskan dengan melaksanakan inisiatif-inisiatif yang selari dengan bidang keberhasilan utama Pelan Suara Hati Johor. Perlaksanaan dan inisiatif terhadap bidang keberhasilan utama ini merentasi portfolio hakiki Pengerusi Ahli Jawatankuasa Negeri. 

YB JAIS

 

 YB Tuan Haji Md. Jais Bin Sarday
 (Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan, Penerangan, Pembangunan Usahawan Dan Koperasi Negeri Johor)

 

YB ASIAH

 

YB Hajah Asiah Binti Haji Md. Ariff
 (Pengerusi Jawatankuasa Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat Negeri Johor)

 

DATUK TEE

 

YB Datuk Tee Siew Kiong
 (Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Perdagangan Dan Kepenggunaan Negeri Johor)

 

 

unnamed-200x300

 

YB Datuk IR Haji Hasni Bin Haji Mohamad
(Pengerusi Jawatankuasa Kerja Raya, Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah Negeri Johor)

 


YB VIDYA 

YB Encik Vidyanathan a/l Ramanadhan
(Pengerusi Jawatankuasa Perpaduan Dan Sumber Manusia Negeri Johor)

 


YB MUTALIP 

YB Tuan Haji Abd. Mutalip Bin Abd Rahim
(Pengerusi Jawatankuasa Agama Negeri Johor)

 


datuk_latif 

YB Datuk Abd Latiff Bin Bandi @ Nor Sebandi
(Pengerusi Jawatankuasa Perumahan Dan Kerajaan Tempatan Negeri Johor)

 


YB ISMAIL 

YB Tuan Haji Ismail Bin Mohamed
(Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Dan Industri Asas Tani Negeri Johor)

 


datuk_zul

 

YB Dato’ Zulkurnain Bin Haji Kamisan
(Pengerusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Kebudayaan Dan Warisan Negeri Johor) 

 


datuk_ayub 

    YB Datuk Ayub Bin Rahmat
(Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan Dan Alam Sekitar Negeri Johor)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial